ลายมือนักสร้างบารมี

นักสร้างบารมีส่วนใหญ่ เมื่อได้เข้าสู้เส้นทางธรรม แต่ละคนมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน บางคนมุ่งหวังในนิพพาน บางคนต้องการความร่ำรวยทั้งในชาตินี้และชาติหน้า บางคนต้องการเรื่องฤทธิ์เพื่อนำไปช่วยคนอื่นๆ หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อชื่อเสียง

หัวข้อนี้ได้เขียนขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้นักสร้างบารมี ได้รู้ผลการปฏิบัติธรรมจาก การรักษาศีล การทำสมาธิ และเจริญภาวนา มีเนื้อหาพอสังเขปที่พอจะทำให้เข้าใจ ผลของการปฏิบัติในปัจจุบัน ที่จะส่งผลไปสู่อนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายโดยไม่ผิดพลาด เช่น สามารถตรวจสอบตนเองว่า 
 • ตนได้หลงอยู่ในอวิชชาหรือไม่
 • ตนได้มุ่งไปสู่เส้นทางแห่งมรรคผลหรือไม่ 
 • ทานบารมีเป็นอย่างไร 
 • กำลังบารมีที่สร้างในปัจจุบันส่งผลไปสู่ชาติหน้าอย่างไร จะมีความร่ำรวยหรือยากจนหรือไม่
 • จะเข้าถึงธรรมะได้เมื่อไหร่
 • มีโอกาสได้วิชชา 3 หรืออภิญญาหรือไม่ และมีกำลังขนาดไหน
 • และอื่นๆ
 1. ตำแหน่งที่ 4-4 เส้นเริ่มต้นจากเส้นสมอง วิ่งไปแตะที่เส้นอาทิตย์(3-3) การฝึกสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนสามารถเข้าถึงธรรมะ ถ้าอยู่ในลายมือของท่านชายอาจจะต้องบวช หรือถ้าเป็นผู้หญิงถือศีล 5 ไปตลอดชีวิต หรือบวชเป็นชี หรือภิกษุณีไปตลอดชีวิต
 2. ตำแหน่งที่ 2-2 เส้นตัวรู้ เป็นเส้นแห่งปัญญาที่เกิดจากญาน ตามรูปเส้นนี้เกิดขึ้นเมื่ออายุได้ 33 ปีไปตลอดชั่วชีวิตที่ใต้โคนนิ้วกลางคือประมาณ 90 กว่าปี เมื่อมีเส้นนี้เกิดจะทำให้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเร็วมากขึ้น โดยขึ้นอยู่กับกำลังของฌาน ณ.ขณะนั้นด้วย ถ้ากำลังของฌานมาก ความก้าวหน้าอาจจะถึงขั้นได้วิชชา 3 หรืออภิญญาเลยก็ได้
 3. ตำแหน่งที่ 2-2 ถ้าปลายเส้นกลับพุ่งไปที่ตำแหน่งที่ 1 โดยไม่มีเส้นญาณตัวอื่นๆปรากฏ ให้ทายว่าผู้ปฏิบัติ อาศัยตัวรู้อย่างเดียวจนได้วิชาแขนงใดแขนงหนึ่ง ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติทางด้านสุขวิปัสโกจะได้ตัวนี้
 4. ตำแหน่งที่ 5 เส้นเล็กๆ ที่เกิดจากเส้นแขนงที่แยกตัวมาจากเส้นตัวรู้(2-2) เป็นเส้นวิชชา 3 หรืออภิญญา ถ้าจำนวนเส้นน้อยก็เป็นวิชชา 3 ถ้าจำนวนเส้นมากก็เป็นอภิญญา
 5. ตำแหน่งที่เส้น 2-2 ทีอายุประมาณ 63 ปี เส้นวิชชา 3(เส้นฝอยตำแหน่งที่ 5) ได้มาสิ้นสุดที่ตำแหน่งนี้ แสดงให้เห็นว่าเจ้าของมือ ละแล้วซึ่งวิชาต่างๆเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นคือมรรคผลนิพพานนั้นเอง ทั้งนี้ให้ดูเส้นตำแหน่งที่ 7 ถ้าไม่มีเส้นตำแหน่งที่ 7 (ระหว่างนิ้วกลางและนิ้วนาง) แสดงว่ามีโอกาสเข้าถึงมรรคผลนิพพาน
 6. ตำแหน่งที่ 7 แสดงถึงกำลังบารมีที่ได้สร้างสมไว้ใช้ในชาติหน้า ถ้ายาวมากทรัพย์สมบัติจะมาก
 7. ตำแหน่งที่ 6-6 ผู้ปฏิบัติฝึกสมาธิ ได้เข้าถึงธรรมะ มีใจที่มุ่งไปทางการสร้างทานบารมี
 8. ตำแหน่งที่ 8 เป็นบารมีที่สร้างไว้ในชาตินี้ แสดงให้เห็นว่าเจ้าของมือเป็นนักสร้างบารมีอย่างแท้จริงและจะส่งผลในชาตินี้เลยทีเดียว(เสวยสุข) ส่วนใหญ่จะพบในลายมือของพระ
 9. ตำแหน่งที่ 9-9 แสดงถึงแรงอธิษฐานที่เจ้าของมือจะได้ในสิ่งที่ต้องการตามแรงอธิษฐาน เป็นการเรียกใช้บุญที่ได้สร้างสมมาในชาตินี้ (อธิษฐานบารมี)
                                ทั้งหมดไม่ใช่การอวดตริใดๆ ของผู้เขียน เขียนขึ้นตามประสบการณ์ที่เคยพบเจอด้วยตนเอง ท่านผู้อ่านโปรดใช้วิจารณาญานในการอ่านด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

สมาชิก