เส้นหัวใจ

เส้นหัวใจ รูปที่ 1

ตำแหน่งที่1 ปลายเส้นพุ่งเข้าหาเนินพฤหัสอย่างเดียว แสดงถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยจินตนาการ แต่ขาดกำลังในการที่จะนำไปปฏิบัติ
ตำแหน่งที่2 ปลายเส้นพุ่งเข้าหาระหว่างเนินเสาร์และเนินพฤหัสเพียงอย่างเดียว แสดงถึงความเป็นนักปฏิบัติแต่ขาดจินตนาการ
ตำแหน่งที่1และ2 เกิดขึ้นพร้อมกัน แสดงถึงความสามารถเต็มพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ยกตัวอย่างในเรื่องของความรัก สามารถมีความรักที่ต่อเนื่องและมีอารมณ์ตอบสนองที่ดีให้กับเพศตรงข้าม
ตำแหน่งที่ 3 เส้นหัวใจที่มีความโค้งนั้น บ่งบอกถึงจิตใจที่มีสภาพแห่งอารมณ์ปกติ มีความรักให้กับเพศตรงข้าม

ให้ระวังมือที่มีเส้นฝอย 2 เส้น(สั้นๆ)เกิดระหว่างเนินพฤหัสและเนินเสาร์(ตำแหน่งที่4) พุ่งเฉียงเข้าหาโคนนิ้วชี้ จัดเป็นพวกวิตถารทางเซ็กส์ และถ้ามีเนินศุกร์ที่สูงมาก จะหมกมุ่นแต่ในเรื่องกามอารมณ์

ตำแหน่งที่5 เส้นแขนงแยกจากเส้นหัวใจ พุ่งมาเนินอังคารสูง หมายถึง สมาธิที่เกิดจากการฝึกอบรม โดยการนั่งสมาธิ และเจริญภาวนา แต่ถ้าเส้นพุ่งเข้าหาเนินจันทร์(ตำแหน่งที่6) ความสามารถฝึกจิตให้เดินทางไปในที่ที่ต้องการได้(มโนยิทธิ)

เส้นหัวใจ รูปที่2

เส้นหัวใจที่ลากตรงตามรูปที่ 2 แสดงถึงลักษณะนิสัยที่เป็นคนเจ้าระเบียบ หรือเป็นพวกรักร่วมเพศ

เส้นหัวใจ รูปที่3

ตามรูปที่3 เกิดจากเส้นหัวใจรวมกับเส้นสมอง หรือที่บางคนเรียกว่าเส้นลายมือขาด เป็นลักษณะลายมือที่ผสมผสาน คือเป็นคนเจ้าระเบียบ  มีความเห็นแก่ตัวอยู่บ้าง รักใครรักจริง ส่วนใหญ่เป็นลายมือของนักปฏิบัติ ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ดี ที่พบโดยทั่วไปเป็นเพียงคนคิดเข้าข้างผลประโยชน์ตัวเองอยู่บ้างเท่านั้น

เส้นหัวใจ รูปที่4

ตำแหน่งที่1 ถ้าเส้นหัวใจยิ่งอยู่ใกล้เส้นสมองมากขึ้นเท่าไร แสดงถึงความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้น แต่ตรงกันข้ามถ้าเส้นหัวใจห่างจากเส้นสมองมากแสดงถึงเป็นคนรักพวกพ้อง

ตำแหน่งที่2  ถ้าเส้นหัวใจห่างจากโคนนิ้วมากแสดงถึงความโอบอ้อมอารีย์ที่มีให้กับคนทั่วไป แต่ถ้ากว้างมากเกินไป จะเป็นการให้โดยไม่ต้องคิด ถือเป็นคนไม่ตระหนี่นั้นเอง

ตำแหน่งที่3 เกิดเกาะที่ตำแหน่งเส้นหัวใจใต้โคนนิ้วนาง ให้ระวังโรคที่เกิดกับตา เช่น ปวดตา สายตาสั้น หรือยาว

ตำแหน่งที่4 มีแขนงแยกจากเส้นหัวใจลากไปแตะเส้นสมองโดยไม่ขาด จะถูกหลอกจากหญิงที่รัก

เส้นหัวใจ รูปที่5

ตามรูปเส้นหัวใจที่แตก ยิ่งแตกมากเท่าใดแสดงถึงความฟุ้งซ้านของจิตมากเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าเส้นหัวใจคมชัด แสดงถึงจิตใจที่มีสมาธิ เข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวง่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

สมาชิก