การทายโรค


 1. โรคหลอดลมและหลอดคอ ดูที่ตำแหน่งเนินอังคารสูง ที่มีเส้น หรือเครื่องหมาย(เช่นจุดสีดำ)ไม่ดีเกิดขึ้น แสดงว่าจะเป็นโรคดังกล่าว
 2. โรคเกิดกับท้อง กระเพาะและสำไส้ ให้ดูที่เนินจันทร์ โดยให้สังเกตเครื่องหมาย(เช่น จุดสีดำ) และเส้น
 3. การผ่าตัด มีเส้นกากบาทเกิดขี้นที่เส้นสุขภาพ
 4. กามโรค หรือเป็นหมัน ดูที่ตำแหน่งที่เส้นสุขภาพต่อกับเส้นความคิด จะมีดอกพิกุลเกิดขึ้น
 5. มดลูกไม่ดี หรือน้ำเชื้อไม่แข็งแรง มีจุดเกิดที่เนินศุกร์
 6. เส้นศุกร์บรรจบเส้นสมรสในมือสุภาพสตรี สามีจะนำโรคร้ายมาให้
 7. เส้นตัดเกิดจากเนินอังคารต่ำ พุ่งไปเนินเสาร์ จะเกิดอันตรายในการคลอดบุตร
 8. เส้นอาทิตย์เกิดจากเส้นหัวใจ ทำให้การทำงานของหัวใจไม่คงที่ สูบฉีดโลหิตผิดปกติ หรือหัวใจโต
 9. เกิดดอกพิกุล ที่มีลักษณะไม่ดีทีเนินเสาร์(1) จะเป็นโรคอัมพาต หรือโรคชนิดเรื้อรังหายยาก
 10. มีดอกพิกุลเกิดที่เส้นวงศุกร์(2) จะเป็นกามโรคอย่างแรง
 11. จุดขนาดใหญ่ที่เนินพฤหัส(3) เป็นโรคลมชัก หรือเส้นเลือดในสมองไม่ปกติ
 12. จุดดำขนาดใหญ่ลึกที่เนินพุธ โดยเกิดชิดมาทางริมฝ่ามือโคนนิ้วก้อย(4) แสดงถึงกระดูกเชิงกรานเคลื่อน
 13. มีรูปตะแกรงเกิดขึ้นทีเนินอังคารสูง(5)จะเกิดอาการชนิดตกเลือด หรืออันตรายโดยฉับพลัน
 14. มีรูปตะแกรงเกิดที่ปลายเส้นความคิด แล้วยาวเป็นแนวมาทางเนินจันทร์ (6) โรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือโรคลำไส้อย่างแรง หรือ มีจุดสีดำเกิดขึ้นที่เนินจันทร์
 15. มีเส้นฝอยตัดกันยุ่งที่เนินเสาร์(7) โรคหน้าอกหรือมีอาการปวดกระดูกสันหลัง และการะดูกสันหลังคดงอ
 16. เส้นฝอยเกิดที่เนินพุธ(8) จะเป็นแผลที่ขา
 17. เกิดเส้นตัดขวางมือมีแดง เกิดขึ้นระหว่างเนินพฤหัสกับเนินเสาร์(9) สำไส้ไม่ดี
 18. เส้นตีนตะขาบเกิดขึ้นที่เนินพฤหัส(10) โรคอัมพาต
 19. มีเส้นฝอย ตรงๆเกิดขึ้นที่เนินอังคารสูง(11)  เป็นโรคหลอดลมและโรคหลอดคอ
 20. เส้นเกิดขึ้นจากข้อมือตอนปลาย แตกแยกไปยังเนินอังคารสูง เป็นโรคหลอดลมและโรคหลอดคออย่างแรง
 21. มีเส้น 2 เส้น เกิดจากด้านขางมือทางเนินอังคารสูง ปลายเส้นรวมกันแล้วแยกออกเป็น 2 ง่าม ในมือสุภาพสตรี (12) จะเป็นโรคหลอมลมอักเสพ
 22. เส้นตรงหนักๆเกิดขึ้นในเนินจันทร์ แล้วมีเส้นลอยเกิดขึ้นมาตัด(13)  คล้ายรูปกากบาท เป็นโรคปวดข้อเนื่องจากไขข้อแห้ง
 23. เส้นหนักเกิดขึ้นจากเนินอังคารต่ำ หรือเนินสุขมาตัดเส้นความคิด(14)  จะเป็นโรคหืด
 24. มีเส้นฝอยเกิดขึ้นตามแนวขวางของฝ่ามือและพุ่งมาจากเนินจันทร์(15)  เป็นโรคกระเพาะอาหาร เนื่องจากไฟธาตุต่ำ เครื่องย่อยไม่ดี
 25. เส้นฝอยตรงๆสั้นๆ เป็นแนวยาวเกิดจากเนินจันทร์ขึ้นไป(16) กระเพาะอาหารไมดีเช่นกัน
 26. เส้นฝอยประๆเกิดที่เนินจันทร์ เป็นขวางมือยาว มายังเส้นชีวิต(17) จะเป็นโรคเส้นประสาท ถ้าตัดเส้นชีวิตจะเป็นอย่างรุนแรง
 27. เส้นสุขภาพที่คดไปมา(18) โรคดีพิการ ถ้าเส้นสีเหลืองด้วย จะเป็นโรคตับอักเสบ
 28. เส้นตัดใดๆมีกากบาทเกิดขึ้นตอนต้นเส้น หรือปลายเส้น(19) แสดงถึงโรคที่ต้องผ่าตัด
 29. เส้นความคิดเกิดใต้เส้นชีวิต จะเป็นโรคประสาท
 30. เส้นความคิดที่เกิดห่างจากเส้นหัวใจมากมักจะเป็นโรคความดันโลหิต โรคนอนไม่หลับ และโรคเกี่ยวกับสมองอื่นๆ
 31. เส้นความคิดที่เต็มไปด้วยเกาะโซ่ จะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองหรือ ปวดศรีษะอย่างแรง
 32. เส้นความคิดสั้นไม่ถึงกลางฝ่ามือ มักจะตายด้วยโรคสมอง
 33. เส้นสุขภาพจากเส้นหัวใจจรดเส้นชีวิต  จะเป็นโรคหัวใจถ้าเส้นหัวใจกว้างและซีด จะเป็นรุนแรงขึ้น
 34. เส้นสุขภาพมีเกาะจะเป็นโรคเกี่ยวกับลำคอ และปอด
 35. เส้นสุขภาพเกิดขึ้นระหว่างเส้นหัวใจกับเส้นความคิดจะเป็นโรคไข้ขึ้นสมอง
 36. เส้นความคิดขาดที่ใต้เนินเสาร์ และมีเส้นฝอยเล็กขวางอยู่ใต้เนินเสาร์ด้วย จะเป็นโรคประสาท หรือหูหนวก
 37. เส้นหัวใจขาดที่ใต้เนินอาทิตย์ และมีกากบาทเกิดที่เนินจันทร์ จะเป็นโรคเส้นโลหิตบวม เนื่องจากไขข้อแห้ง
 38. มีเส้นฝอยสั้นๆตัดกันยุ่งไปหมด ที่เนินจันทร์ จะเป็นโรคนอนไม่หลับ เนื่องจากความคิดมากเกินไป
 39. เส้นฝอยเล็กๆตัดกันหลายเส้น ที่ปลายเส้นความคิดจะเป็นโรคท้องเสียเป็นประจำ
 40. เส้นฝอยเล็กๆตัดกันหลายเส้น ที่ปลายเส้นความคิดเป็นรูปตะแกรงลึกชัด จะเป็นโรคลำไส้อย่างรุนแรง
 41. เส้นสุขภาพที่พุ่งจากเนินพุธแล้วมีเกาะ กับมีเส้นเกิดจากเนินศุกร์แล่นมาหาเกาะ จะเป็นโรคหลอดลม และหลอดคอ
 42. เส้นความคิด เกิดเส้นฝอยขึ้นมาตัดเป็นระยะๆ ตลอดเส้น เป็นโรคเส้นประสาทอย่างเรื้อรัง
 43. เส้นความคิดมีจุดเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ตลอดทั้งเส้น จะเจ็บไข้ไม่สบาย เนื่องจากประสาท
 44. เส้นหัวใจมีเกาะเป็นระยะตลอดทั้งเส้น โรคหัวใจอ่อนอย่างมาก
 45. เส้นชีวิตที่แตกแยกเป็นง่ามตอนกลางเส้น และมีจุดขนาดใหญ่เกิดขึ้นตรงตำแหน่งเส้นแยก และมีเครื่องหมายตะแกรงที่เนินจันทร์ด้วย จะเป็นโรคไขดัน หรือกระเพาะปัสสาวะพิการ
 46. มีดอกพิกุลทีเส้นความคิด และมีจุดที่โคนนิ้วกลางจะเป็นอัมพาต
ผู้ประพันธ์หลวงวุฒิรณพัสดุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

สมาชิก