เส้นชีวิต

เส้นชีวิตบ่งบอกถึงพลังของชีวิต การดำรงค์อยู่ด้วยความสดใส หรือการมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก  จุดกำเนิดเริ่มต้นระหว่างโคนนิ้วชี้และง้ามนิ้วหัวแม่มือ ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าจะดูเรื่องงานได้ละเอียดขึ้นโดยอาศัยเส้นชีวิตนึ้
เส้นชีวิต รูปที่1

ปลายเส้นชีวิตวกกลับเข้าหาโคนนิ้วหัวแม่มือ ตำแหน่งที่1 แสดงว่าในบั้นปลายชีวิตจะต้องกลับมาใช้ชีวิตในถิ่นเกิด

เส้นชีวิต รูปที่2

ปลายเส้นชีวิตมาสุดที่เนินจันทร์ ตำแหน่งที่1 จะต้องใช้บั้นปลายชีวิตในต่างแดน

เส้นชีวิต รูปที่3

ปลายเส้นชีวิตมาสุดที่กึ่งกลางฝ่ามือ ตำแหน่งที่1 บั้นปลายชีวิตจะต้องไปอยู่ไกลถิ่นเกิด


เส้นชีวิต รูปที่4

ตำแหน่งที่1 เกิดโรคภัยเรื้อรังในช่วงที่เกิดเกาะ
ตำแหน่งที่2 เส้นชีวิตสั้น ณ.ตำแหน่งที่2 อายุประมาณ 60ปี

เส้นชีวิต รูปที่5

ตำแหน่งที่2 ได้มีโอกาสเลี้ยงดูบิดาหรือมารดา จนกระทั้งตนเองอายุได้ประมาณ 60ปี
แต่ถ้ามีเส้นจากเนินอังคารต่ำวิ่งมาตัดตามรูป ตำแหน่งที่1 ญาติใกล้ชิดที่เราได้เลี้ยงดูหรือให้การดูแลอยู่จะเสียชีวิต


เส้นชีวิต รูปที่6

ตำแหน่งที่1(อายุ40ปี) เกิดจุดขึ้นบนเส้นชีวิตตามตัวอย่าง จะเกิดเจ็บไข้ไม่สบายอย่างหนัก ณ.ช่วงอายุนั้นๆ

ตำแหน่งที่2 เส้นสุขภาพเกิดจากเส้นชีวิตจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารโดยเฉพาะโรคกระเพาะ แต่ถ้าดูแลและรักษาตัวดี เส้นก็จะไม่ติดเส้นชีวิต

เส้นชีวิต รูปที่7

ตำแหน่งที่1 มีเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพัน ระยะยาวหรือสั้นให้ดูความยาวของเส้นจนสัมพัสเส้นชีวิต

ตำแหน่งที่2-2 อายุประมาณ60ปี จะต้องเดินทางไปใช้ชีวิตต่างประเทศช่วงหนึ่ง


เส้นชีวิต รูปที่8

ตำแหน่งที่1 จะเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วน


เส้นชีวิต รูปที่9

ตำแหน่งที่1-2-3 ที่เส้นชีวิตอายุประมาณ40ปี จะประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างสูง ดูจากเส้นอิทธิพลที่พุ่งขึ้น(3)เนื่องจากได้งานใหม่ ดูจากเส้นอิทธิพลที่เข้ามาตัด(2)และจะต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วย(1)ดูจากเส้นแขนงเกิดจากเส้นชีวิตลากมายังเนินจันทร์

ตำแหน่งที่4 มีเส้นกิ่งแยกจากเส้นหัวใจพุ่งลงด้านล้างตามรูป เกิดความล้มเหลวขึ้นในชีวิต ต้องดูว่าเกิดจากเส้นอิทธิพลใดเข้ามาตัด ถ้าเกิดจากเนินศุกร์ให้ทายว่าจะต้องพรากจากคนรักเป็นสาเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

สมาชิก