ฝ่ามือบอกลิขิตจากสวรรค์

แสดงตำแหน่งของดวงดาวบนฝ่ามือ 

ตำแหน่งที่1 คือดาวพุธ ,2 คือ ดวงอาทิตย์ ,3 คือ ดาวเสาร์ ,4 คือ ดาวพฤหัสบดี ,5และ6 คือดาวอังคาร ,7 คือ ดวงจันทร์ ,8 คือดาวศุกร์

 ขณะ ณ.วันเวลาที่เราถือกำเนิดนั้น ตำแหน่งของดาวในกาแลคซี่ของเรา จะตั้งอยู่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงดาวแต่ละดวง ดาวแต่ละดวงจะมีอิทธิพลต่อเจ้าของมือ ตามคุณลักษณะเด่นของดวงดาวแต่ละดวง ซึ่งจะกล่าวไว้ในบทท้าย

 มหัศจรรย์บนฝ่ามือ
เมื่อมนุษย์ถือกำเนิด คือนับตั้งแต่ถูกกำหนดให้จุตติในท้องมารดา อิทธิพลจากดวงดาวต่างๆจะถ่ายทอดลักษณะทางกายภาพ บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ โดยมีรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ยังไม่คลอด ให้บุคคลนั้นๆต้องดำเนินชิวิตตาม ข้อกำหนดทั้งหลายเหล่านั้นขอเรียกว่า "ระหัสกรรม"

 ระหัสกรรมที่ถูกกำหนดมา ส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นบนฝ่ามือซ้าย มือที่ถูกควบคุมด้วยจิตใต้สำนึก หรือคือมือที่ไม่ถนัดของบุคคลนั้นๆเอง

 กรรมปรุงแต่ง หมายถึงกรรมปัจจุบัน เป็นผลที่เกิดจากการกระทำของบุคคลนั้น ณ.ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะแสดงอยู่บนฝ่ามือขวา(ในที่นี้หมายถึงมือที่ถนัด คือมือที่ใช้ในการจับ ถือสิ่งของ)   ลายมือที่แสดงอาจจะดีกว่าหรือเลวร้ายกว่าระหัสกรรมที่ถูกกำหนดไว้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับผลของการกระทำ ณ.ขณะนั้น เช่น
  • บุคคลอยู่ในศีลธรรมอันดี ทำสมาธิ เจริญภาวนา มีความเพียรในการสร้างบารมี ลายมือก็จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
  • แต่ถ้าเจ้าของมือประพฤกติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงเป็นผลให้เจ้ากรรมนายเวรสบช่อง ลายมือก็จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายลง
รู้ลายมือสามารถเปลี่ยนอนาคตได้?
ทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนอนาคตได้ เปลี่ยนได้จริงหรือไม่ ผู้เขียนไม่ต้องการให้เชื่อในบทความนี้ บทความนี้ เพียงต้องการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้เขียนมีความศรัทธา และได้อาศัยความศรัทธาเป็นพลังในการเปลี่ยนอนาคตตนเอง

เริ่มการเปลี่ยนแปลงอนาคตด้วยตนเอง
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอนาคตตัวเอง
  • มีความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระองค์ และยึดถือพระองค์ว่าเป็นที่พึ่ง
  • ถือศีลห้าอย่างเคร่งครัด
  • มีจิตและสมาธิที่เข้มแข็ง เป็นจิตที่ได้รับการฝึกฝนจนมีความเข้มแข็ง หรือเป็นผลเนื่องมาจากการทำสมาธิ หรือวิปัสนากรรมฐาน ให้มีความสามารถละวางได้บ้างใน รัก โลภ โกรธ หลง
  • มีความรู้พื้นฐานในการดูลายมือ เพียงพอที่จะสามารถทราบรูปแบบของชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ให้ทราบถึงเคราะห์ โรคร้ายต่างๆ
ยกตัวอย่าง ในการเปลี่ยนอนาคตอย่างง่ายๆ โดยให้มือขวาเป็นมือที่ถนัด(แสดงกรรมปัจจุบัน) มือซ้ายแสดงระหัสกรรม

กรณีที่ 1 ถ้าเกิดจุดสีดำขึ้นจางๆที่เนินจันทร์(ตำแหน่งที่ 7) บนมือขวา แสดงให้เห็นว่าท่านกำลังจะเป็นโรคลำไส้ หรือโรคลำไส้อักเสพ
  • ให้ป้องกันเบื้องต้นด้วยการไปหาหมอ เพื่อค้นหาสาเหตุและทำการรักษา
  • หรือให้เลือกรับประทานอาหารที่ไม่ส่งผลให้เกิดแผลขี้นในลำไส้
  • หรือไม่ให้เกิดอาการท้องผูกขี้นบ่อยๆ
ถ้าท่านสามารถค้นหาสาเหตุพบ และมีความเข้มแข็งในการดูแลเอาใจใส่ตนเองแล้ว จุดสีดำนั้นก็จะค่อยๆหายไป เป็นต้น

กรณีที่ 2 ถ้าเกิดจุดสีดำเข้มบนเนินจันทร์(ตำแหน่งที่ 7)บนมือซ้าย ในขณะที่มือขวา(มือที่ถนัด)ไม่มี แสดงว่าระหัสกรรมไม่แสดงผล อาจเนื่องด้วยท่านได้สร้างกรรมดีในปัจจุบัน เป็นเหตุให้คู่กรรมคู่เวร(กรรมเก่า)ตามไม่ทัน ก็พยายามสร้างบุญกุศล อุทิศให้คู่กรรมคู่เวรให้สม่ำเสมอ อย่าให้ขาด

ไม่มีความคิดเห็น:

สมาชิก