เส้นอาทิตย์(เส้นความสำเร็จ)

เส้นอาทิตย์ เกิดได้จากหลายแห่งบนฝ่ามือ พุ่งเข้าหาเนินอาทิตย์(ใต้นิ้วนาง) บอกถึงความสุข ความสำเร็จของอาชีพการงาน ครอบครัว และคลังแห่งบุญบารมีที่ได้สะสมมาทั้งตลอดชีวิต
เส้นอาทิตย์ รูปที่1

ตำแหน่งที่1 ความสุขความสำเร็จเกิดจากการประกอบอาชีพตั้งแต่วัยหนุ่มสาว(จากจุดเริ่มต้นประมาณอายุ18-20ปี)ไปจนถึงวัย 60ปี(ดูจากปลายเส้นที่1ลากยาวไปสุดที่โคนนิ้วนาง)

ตำแหน่งที่2  อยู่ระหว่างโคนนิ้วชี้และนิ้วกลาง แสดงถึงคลังของทรัพย์(การสั่งสมบุญ)ที่เกิดจากการสร้างบารมีในชาตินี้

ตำแหน่งที่3 ความสุข ความสำเร็จจากโชคลาภ(บุญเก่า) เส้นเริ่มต้นจากเนินพุธ พุ่งไปยังโคนนิ้วนาง ถ้ามีเส้นนี้ ถึงจะไม่มีงานทำ แต่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบาย

ตำแหน่งที่4 มีเส้นวิ่งจากเนินอังคารสูงพุ่งไปยังใต้โคนนิ้วนาง(เนินอาทิตย์)ทำให้เกิดเส้นอาทิตย์ต่อยาวขึ้นตามรูปให้ทายว่าเมื่อภายแก่จะได้รับการเลี้ยงดูจากญาติหรือคนใกล้ชิด
เส้นอาทิตย์ รูปที่2

ตำแหน่งที่1 มีความสุขในบั้นปลายชีวิตเป็นผลจากการสร้างบารมีในชาตินี้ คนที่มีเส้นประเภทนี้ เมื่อทำบุญแล้วสมควรอธิษฐาน ขอให้ผลบุญส่งผลในชาตินี้

ตำแหน่งที2 ตำแหน่งของเส้นอาทิตย์เยื้องมาทางด้านซ้าย ความหมายของเส้นคือ มีความสุขในชีวิตสมรส  และถ้าจุดกำเนิดเริ่มต้นจากกลางฝ่ามือให้ทายว่าจะมีความสุขในชีวิตสมรส ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว

ตำแหน่งที่3 มีเส้นแขนงพุ่งแตะเส้นอาทิตย์ ให้ทายว่า คู่รักที่หวานชื่น ซึ่งได้ใช้เวลาคบหากันอย่างน้อย3 ปีจะได้แต่งงานครองคู่กันไปจนแก่เฒ่า(ดูจากปลายเส้นที่ลากยาวไปสุดที่โคนนิ้วนาง)

ตำแหน่งที่4 ความสุขเกิดจากการทำธุรกิจที่เป็นผลมาจากความพยายามของตน ซึ่งจะประสบความสำเร็จไปจนแก่เฒ่า

ตำแหน่งที่5 ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เช่น การทำบุญ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา
เส้นอาทิตย์ รูปที่3

ณ.ปลายเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นตามรูป มีความสุขความสำเร็จจนชั่วอายุขัย และเมื่อสิ้นชีวิตแล้ว จะไปในที่ที่ดี ทั้งนี้เป็นเพราะบุญใหม่และบุญเก่าส่งผลนั้นเอง

เส้นอาทิตย์ รูปที่4

ตามรูป เส้นอาทิตย์เริ่มต้นจากเส้นสมอง ความสำเร็จเกิดจากสมองที่เฉลียวฉลาด
เส้นอาทิตย์ รูปที่5

ปลายเส้นอาทิตย์เป็นง้ามตามรูป จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
เส้นอาทิตย์ รูปที่5
ตำแหน่งที่1 ,2,3 เส้นอิทธิพล(2)ตัดเส้นอาทิตย์ที่ลากยาวมาจากตำแหน่งที่1 จะถึงอายุขัยขณะอายุได้ 87ปี แต่ถ้าเกิดเส้นต่อ(3)อายุขัยจะยืนยาวขึ้นจากผลบุญที่ได้สร้างไว้


เส้นอาทิตย์ รูปที่6

เกิดเส้นฝอยขึ้นที่เนินอาทิตย์ตามรูป(1)ให้ทายว่าจะมีทรัพย์สินเป็นที่ดินจำนวนมาก

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ

สมาชิก