การเลือกคู่ครองและลักษณะเนื้อคู่

 1. ชายใดนิ้วหัวแม่มืองุ้ม ฝ่ามือหยาบหนา นิ้วอื่นสั้นและบิดแก เป็นคนนิสัยใจคอโหดร้าย ผู้หญิงพึงเว้นเสีย อย่าเลือกเป็นสามี
 2. พวกที่มีนิ้วหัวแม่มือตรงและหนา นิ้วชี้ยาวใหญ่ เนินศุกร์และเนินจันทร์แฟบ เนินเสาร์สูง เส้นหัวใจสั้น  เป็นคนเห็นแก่ตัว ปราศจากความเพื่อแผ่ ผู้หญิงท่านใดได้เป็นสามีจะไม่มีความสุข
 3. ชายใดหัวแม่มือหนาเทอะทะ เล็บสั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม เนินอังคารสูงนูน เป็นคนฉุนเฉียว
 4. ชายใดไม่มีเส้นอาทิตย์(เส้นความสำเร็จ) และเส้นโชค(เส้นอาชีพการงาน)ไม่ดี จะหาเลี้ยงภรรยาไม่ได้
มือผู้หญิง
 1. หญิงใดฝ่ามือใหญ่แข็ง ปลายนิ้วเป็นเหลี่ยม เส้นความคิดที่เนิพฤหัสสูง เนินอื่นๆแฟบ หญิงนั้นทำอะไรสุดแต่ใจของตนไม่มีความยำเกรงในสามี
 2. หญิงใดมีฝ่ามือแข็ง หัวแม่มือใหญ่หนามีเนื้อเต็มในส่วนที่  2 ปลายนิ้วหัสแม่มืองุ้มเข้าภายใน เป็นคนใจดุร้ายมักได้ เห็นแก่ตัว
 3. มีเส้นจากเนินอังคารมาตัดเส้นสมรส และมีเนินอังคารสูงมาก โดยเฉพาะมีกากบาทด้วยแล้ว หญิงนั้นมักทำร้ายสามี
 4. มีเนินศุกร์สูง แต่เนินจันทร์ และเนินพุธแฟบ มีตะแกรงที่เนินศุกร์ หญิงท่านไม่มีความเป็นแม่ศรีเรือน นิสัยเจ้าชู้ มักมากในกามารมณ์ มักนอกใจสามี
ลักษณะเนื้อคู่
 1. เส้นอิทพลบรรจบเส้นชีวิตภายในเนินศุกร์ จะได้เนื้อคู่เป็นพ่อค้าหรือแม่ค้า
 2. เส้นอิทพลบรรจบเส้นชีวิตนอกเนินศุกร์ จำได้แต่งงานกับญาติ หรือคนใกล้ชิด
 3. เส้นอิทพลมีแขนงแยกจากเนินจันทร์ เข้าหาเนินศุกร์ จะได้คู่ครอง ในช่วงเวลาที่มีโอกาสเดินทางไกล หรือได้คู่ครองเป็นชาวต่างชาติ
 4. เส้นเกิดจากเนินศุกร์ แล้วมีแขนงแยกไปเนินอาทิตย์ คู่ครองเป็นนักศิลป ศิลปิน หรือช่างเขียน และถ้ามีแขนงแยกไปทางเนินเสาร์ จะได้สามีแก่
 5. มือชายที่มีเส้นราคะ เป็นเส้นจากเนินจันทร์วิ่งผ่านมายังเนินศุกร์ ถ้าเส้นขาดแตก แล่นเป็นทิวมา จะเป็นคนตัณหาจัดและชอบดืมสุรา

ผู้ประพันธ์หลวงวุฒิรณพัสดุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

สมาชิก