ลายมือคนถูกหวย(มีโชคลาภ)


ตำแหน่งที่1 ถ้าจุดสีแดงเกิดขึ้นลอย(ในมือที่ถนัดเท่านั้น เช่น สำหรับผู้ถนัดขวาให้ดูมือขวา) จะมีโชคลาภ ถ้าสีแดงเข้มมากเท่าไร แสดงว่าใกล้ถึงเวลารับทรัพย์แล้ว เพื่อความมั๋นใจให้สังเกตุที่เส้นอาทิตย์ เมื่อจุดสีแดงเกิดขึ้นชัดเจน ให้สังเกตุเส้นอาทิตย์ ว่าณ.อายุขณะนั้น เกิดมีเส้นอิทธิพลมาตัดทำให้เส้นชีวิตเปลี่ยนไป คือเส้นอาทิตย์ดีขึ้นคมชัด ให้ทายว่าจะได้ลาภก่อนใหญ่

สำหรับผู้ที่มีโชคอยู่สม่ำเสมอให้ดูทีเนินพุธถ้ามีเส้น3 เส้น เกิดขึ้นตามรูป คนผู้นั้นเงินไม่เคยขาดมือเลย มีเงินใช้ตลอด

เส้นอาทิตย์(เส้นความสำเร็จ)

เส้นอาทิตย์ เกิดได้จากหลายแห่งบนฝ่ามือ พุ่งเข้าหาเนินอาทิตย์(ใต้นิ้วนาง) บอกถึงความสุข ความสำเร็จของอาชีพการงาน ครอบครัว และคลังแห่งบุญบารมีที่ได้สะสมมาทั้งตลอดชีวิต
เส้นอาทิตย์ รูปที่1

ตำแหน่งที่1 ความสุขความสำเร็จเกิดจากการประกอบอาชีพตั้งแต่วัยหนุ่มสาว(จากจุดเริ่มต้นประมาณอายุ18-20ปี)ไปจนถึงวัย 60ปี(ดูจากปลายเส้นที่1ลากยาวไปสุดที่โคนนิ้วนาง)

ตำแหน่งที่2  อยู่ระหว่างโคนนิ้วชี้และนิ้วกลาง แสดงถึงคลังของทรัพย์(การสั่งสมบุญ)ที่เกิดจากการสร้างบารมีในชาตินี้

ตำแหน่งที่3 ความสุข ความสำเร็จจากโชคลาภ(บุญเก่า) เส้นเริ่มต้นจากเนินพุธ พุ่งไปยังโคนนิ้วนาง ถ้ามีเส้นนี้ ถึงจะไม่มีงานทำ แต่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบาย

ตำแหน่งที่4 มีเส้นวิ่งจากเนินอังคารสูงพุ่งไปยังใต้โคนนิ้วนาง(เนินอาทิตย์)ทำให้เกิดเส้นอาทิตย์ต่อยาวขึ้นตามรูปให้ทายว่าเมื่อภายแก่จะได้รับการเลี้ยงดูจากญาติหรือคนใกล้ชิด
เส้นอาทิตย์ รูปที่2

ตำแหน่งที่1 มีความสุขในบั้นปลายชีวิตเป็นผลจากการสร้างบารมีในชาตินี้ คนที่มีเส้นประเภทนี้ เมื่อทำบุญแล้วสมควรอธิษฐาน ขอให้ผลบุญส่งผลในชาตินี้

ตำแหน่งที2 ตำแหน่งของเส้นอาทิตย์เยื้องมาทางด้านซ้าย ความหมายของเส้นคือ มีความสุขในชีวิตสมรส  และถ้าจุดกำเนิดเริ่มต้นจากกลางฝ่ามือให้ทายว่าจะมีความสุขในชีวิตสมรส ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว

ตำแหน่งที่3 มีเส้นแขนงพุ่งแตะเส้นอาทิตย์ ให้ทายว่า คู่รักที่หวานชื่น ซึ่งได้ใช้เวลาคบหากันอย่างน้อย3 ปีจะได้แต่งงานครองคู่กันไปจนแก่เฒ่า(ดูจากปลายเส้นที่ลากยาวไปสุดที่โคนนิ้วนาง)

ตำแหน่งที่4 ความสุขเกิดจากการทำธุรกิจที่เป็นผลมาจากความพยายามของตน ซึ่งจะประสบความสำเร็จไปจนแก่เฒ่า

ตำแหน่งที่5 ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เช่น การทำบุญ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา
เส้นอาทิตย์ รูปที่3

ณ.ปลายเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นตามรูป มีความสุขความสำเร็จจนชั่วอายุขัย และเมื่อสิ้นชีวิตแล้ว จะไปในที่ที่ดี ทั้งนี้เป็นเพราะบุญใหม่และบุญเก่าส่งผลนั้นเอง

เส้นอาทิตย์ รูปที่4

ตามรูป เส้นอาทิตย์เริ่มต้นจากเส้นสมอง ความสำเร็จเกิดจากสมองที่เฉลียวฉลาด
เส้นอาทิตย์ รูปที่5

ปลายเส้นอาทิตย์เป็นง้ามตามรูป จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
เส้นอาทิตย์ รูปที่5
ตำแหน่งที่1 ,2,3 เส้นอิทธิพล(2)ตัดเส้นอาทิตย์ที่ลากยาวมาจากตำแหน่งที่1 จะถึงอายุขัยขณะอายุได้ 87ปี แต่ถ้าเกิดเส้นต่อ(3)อายุขัยจะยืนยาวขึ้นจากผลบุญที่ได้สร้างไว้


เส้นอาทิตย์ รูปที่6

เกิดเส้นฝอยขึ้นที่เนินอาทิตย์ตามรูป(1)ให้ทายว่าจะมีทรัพย์สินเป็นที่ดินจำนวนมาก

เส้นชีวิต

เส้นชีวิตบ่งบอกถึงพลังของชีวิต การดำรงค์อยู่ด้วยความสดใส หรือการมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก  จุดกำเนิดเริ่มต้นระหว่างโคนนิ้วชี้และง้ามนิ้วหัวแม่มือ ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าจะดูเรื่องงานได้ละเอียดขึ้นโดยอาศัยเส้นชีวิตนึ้
เส้นชีวิต รูปที่1

ปลายเส้นชีวิตวกกลับเข้าหาโคนนิ้วหัวแม่มือ ตำแหน่งที่1 แสดงว่าในบั้นปลายชีวิตจะต้องกลับมาใช้ชีวิตในถิ่นเกิด

เส้นชีวิต รูปที่2

ปลายเส้นชีวิตมาสุดที่เนินจันทร์ ตำแหน่งที่1 จะต้องใช้บั้นปลายชีวิตในต่างแดน

เส้นชีวิต รูปที่3

ปลายเส้นชีวิตมาสุดที่กึ่งกลางฝ่ามือ ตำแหน่งที่1 บั้นปลายชีวิตจะต้องไปอยู่ไกลถิ่นเกิด


เส้นชีวิต รูปที่4

ตำแหน่งที่1 เกิดโรคภัยเรื้อรังในช่วงที่เกิดเกาะ
ตำแหน่งที่2 เส้นชีวิตสั้น ณ.ตำแหน่งที่2 อายุประมาณ 60ปี

เส้นชีวิต รูปที่5

ตำแหน่งที่2 ได้มีโอกาสเลี้ยงดูบิดาหรือมารดา จนกระทั้งตนเองอายุได้ประมาณ 60ปี
แต่ถ้ามีเส้นจากเนินอังคารต่ำวิ่งมาตัดตามรูป ตำแหน่งที่1 ญาติใกล้ชิดที่เราได้เลี้ยงดูหรือให้การดูแลอยู่จะเสียชีวิต


เส้นชีวิต รูปที่6

ตำแหน่งที่1(อายุ40ปี) เกิดจุดขึ้นบนเส้นชีวิตตามตัวอย่าง จะเกิดเจ็บไข้ไม่สบายอย่างหนัก ณ.ช่วงอายุนั้นๆ

ตำแหน่งที่2 เส้นสุขภาพเกิดจากเส้นชีวิตจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารโดยเฉพาะโรคกระเพาะ แต่ถ้าดูแลและรักษาตัวดี เส้นก็จะไม่ติดเส้นชีวิต

เส้นชีวิต รูปที่7

ตำแหน่งที่1 มีเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพัน ระยะยาวหรือสั้นให้ดูความยาวของเส้นจนสัมพัสเส้นชีวิต

ตำแหน่งที่2-2 อายุประมาณ60ปี จะต้องเดินทางไปใช้ชีวิตต่างประเทศช่วงหนึ่ง


เส้นชีวิต รูปที่8

ตำแหน่งที่1 จะเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วน


เส้นชีวิต รูปที่9

ตำแหน่งที่1-2-3 ที่เส้นชีวิตอายุประมาณ40ปี จะประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างสูง ดูจากเส้นอิทธิพลที่พุ่งขึ้น(3)เนื่องจากได้งานใหม่ ดูจากเส้นอิทธิพลที่เข้ามาตัด(2)และจะต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วย(1)ดูจากเส้นแขนงเกิดจากเส้นชีวิตลากมายังเนินจันทร์

ตำแหน่งที่4 มีเส้นกิ่งแยกจากเส้นหัวใจพุ่งลงด้านล้างตามรูป เกิดความล้มเหลวขึ้นในชีวิต ต้องดูว่าเกิดจากเส้นอิทธิพลใดเข้ามาตัด ถ้าเกิดจากเนินศุกร์ให้ทายว่าจะต้องพรากจากคนรักเป็นสาเหตุ

เส้นโชค(เส้นวาสนา)

กำเนิดเส้นโชค(เส้นวาสนา) ส่วนใหญ่เส้นจะลากยาวไปยังตำแหน่งเนินเสาร์(โคนนิ้วกลาง) เส้นโชคบอกเกี่ยวกับงาน ลักษณะของงาน ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดว่าเกิดจากเนินใด และมีเส้นอิทธิพลใดเข้ามาเกี่ยวข้อง

เส้นโชค รูปที่1

ตำแหน่งที่1 เส้นขาดโดยปลายเส้นยังซ้อนกันอยู่ หมายถึงเกิดการเปลี่ยนงานโดยจะทราบล่วงหน้า
แต่ถ้าขาดจากกันชัดเจน จะตกงาน นานหรือไม่นั้น ต้องดูช่องว่างระหว่างเส้นโชคที่ขาด ถ้าห่างมาก แสดงว่าต้องว่างงานหลายปี

ตำแหน่งที่2 มีเส้นวิ่งเข้าหาเส้นโชคตามรูป 2-2 ให้ทายว่าจะมีความรักเข้ามาในชีวิตในช่วงอายุประมาณ31ปี เข้ามาเกี่ยวพันในชีวิต จนได้แต่งงานกันในช่วงอายุ 37ปี แต่ถ้าปลายเส้นที่ตำแหน่งที่2 แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เส้นโชคซีดจาก การแต่งงานมีผลต่อการงาน 
เส้นโชค รูปที่2

ตำแหน่งที่1 ใกล้กับข้อมือ แสดงถึงอาชีพที่ทำอยู่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากทางบ้าน หรือรับช่วงกิจการต่อจากบิดามารดา เส้นโชคที่ยาวตรงตามรูปแสดงถึงความสำเร็จในอาชีพไปจนแก่เฒ่า


เส้นโชค รูปที่3

ตามรูปเส้นโชคเกิดที่ตำแหน่งกลางฝ่ามือ แสดงให้เห็นว่าเจ้าของมือดิ้นรนหางานด้วยตนเอง
เส้นโชค รูปที่4

เส้นโชคเกิดจากเนินจันทร์การงานที่ทำอยู่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพศตรงข้าม อีกนัยหนึ่งจะได้รับความสุขสมหวังในด้านความรัก

เส้นโชค รูปที่5

เส้นโชคเกิดจากตำแหน่งเนินจันทร์เหมือนกันแต่เกิดที่ตำแหน่งเนินจันทร์ด้านล่าง เกือบถึงข้อมือ อาชีพที่ทำอยู่จะเกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น พนักงานประจำรถโดยสาร เซลส์แมนต่างจังหวัด 


เส้นโชค รูปที่6

ตำแหน่งที่1 เป็นเส้นงานเส้นหนึ่งจัดเป็นเส้นเรียนต่อในขณะที่กำลังทำงานอยู่ เป็นผลจากความพยายามของตน

เส้นโชค รูปที่7

ตำแหน่งที่1 เมื่อวัยเยาว์เป็นคนเกเร หรือใช้ชีวิตโลดโผน

ตำแหน่งที่2 เส้นโชคขาดและมีแขนงแยกไปทางขวา แสดงว่าเจ้าของมือเรียนไม่จบ ให้สังเกตุว่าถ้ามีเส้นอิทธิพลมาจากเหล่งใดมาตัดให้ทายว่าเกิดอิทธิพลจากเส้นนั้นๆ เช่น ถ้าเส้นที่ตัดมาจากเนินศุกร์ให้ทายว่าเหตุที่เรียนไม่จบเป็นเพราะเพศตรงข้าม

เส้นโชค รูปที่8

ตำแหน่งที่1 ถ้าเกิดเส้นขึ้นตามรูปให้ทายว่า จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ และจะเป็นเรื่องเดิมที่เคยเดินทางมาก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่ง

เส้นสมอง

ให้ทำนายโดยสมมุติให้มือขวาเป็นมือที่ถนัด

ถ้าเส้นสมองมือขวายาวกว่ามือซ้ายถือว่าเป็นเรื่องปกติ ถือว่าเป็นสมองที่ได้รับการพัฒนาแล้ว แต่ถ้าเส้นสมองมือขวาสั้นกว่ามือซ้าย แสดงว่าเจ้าของมือขาดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างที่ควร จัดเป็นประเภทคนเกียจคร้าน หรืออาจแสดงว่าเจ้าของมือไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่


เส้นสมอง รูปที่1

เส้นสมองสั้นแสดงว่า ขาดการศึกษา หรือจบการศึกษาในระดับต่ำ แต่ถ้าเจ้าของมือมีความพยายามฝึกฝนและพัฒนาให้ตนเองมีความสามารถเพิ่มขึ้น มีทัศนวิสัยที่กว้างใกล้มากขึ้น เส้นสมองจะต่อยาวขี้นมาเอง

เส้นสมอง รูปที่2

เส้นสมองที่มีลักษณะตรงเป็นสองช่วงตามรูป เกิดขึ้นในมือของนักปฏิบัติ อาทิ ช่าง พยาบาล วิศวกร เซลส์แมน ถ้าเส้นสมองลากยาวมา ณ.ตำแหน่งระหว่างเนินอังคารและเนินจันทร์ แสดงว่าเจ้าของมือนั้นจัดอยู่ในระดับนักบริหาร

อนึ่งเส้นสมองที่ลากยาวจนถึงขอบฝ่ามือทายได้ว่า มีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก

เส้นสมอง รูปที่3

เส้นสมองลากยาวมายังเนินจันทร์ แสดงถึงความเป็นนักศิลปะ มีจินตนาการที่สูงมาก  ทั้งนี้ให้ดูที่สันมือ ถ้าสันมือโค้ง ยิ่งยืนยันได้ว่าเป็นผู้รักงานศิลปะ หรือถ้ามีเส้นกิ่งลากจากเส้นสมองพุ่งไปยังเนินอังคาร แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการที่จะทำความฝันให้กลายเป็นจริงได้

แต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายอื่นๆมาประกอบ ให้ทายว่าเป็นบุคคลที่มีความคิดเพ้อฝ้นมากเกินไปจนทำสิ่งใดไม่สำเร็จ
เส้นสมอง รูปที่ 4

เส้นสมองตรงพุ่งไปยังเนินอังคาร เป็นลายมือของนักปฏิบัติ ไม่ชอบงานด้านบริหาร  เส้นสมองยาวหรือสั้น แสดงถึงระดับการเรียนรู้ หรือการศึกษา แต่ถ้ามีแขนงจากเส้นสมองลากยาวมายังเนินจันทร์ นั้นถึงจะเพิ่มคุณสมบัติด้านการบริหาร
เส้นสมอง รูปที่5
ตำแหน่งที่1 เส้นสมองและเส้นชีวิตแยกห่างจากกัน แสดงให้เห็นว่าเจ้าของมือเป็นผู้มีอิสระทางด้านความคิด คิดและทำอะไรอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งตัดสินใจทำอะไรไปก่อนโดยไม่คิดใครครวญให้ดี บุคคลเช่นนี้ ถ้ามีเส้นสมองที่ดีจะลดปัญหาการตัดสินใจที่อาจจะผิดพลาดได้ แต่ต้องฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญโดยอาศัยเวลาและประสบการณ์มาช่ายสนับสนุนการตัดสินใจ แต่ถ้าเส้นสมองไม่ดี แตกและยุ่งเหยิงด้วยแล้ว การตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดได้มาก เช่น ถูกชักจูง ถูกหลอกลวงได้ง่าย

ตำแหน่งที่5 มีเส้นแขนงลากจากเส้นสมองเข้าหาเส้นหัวใจ แสดงถึงความคิดกลับใน หรือเป็นโรคประสาทอย่างอ่อน แต่ถ้าลากยาวเข้าหาเส้นหัวใจมากเท่าใด หรือลากจนแตะเส้นหัวใจ ให้ระวังอาจเป็นโรคประสาทขั้นรุนแรงได้
เส้นสมอง รูปที่6

ตำแหน่งที่1 จุดเริ่มของเส้นสมองและเส้นชีวิตเกิดรวมกัน เป็นคนระมัดระวังในการตัดสินใจ แต่ถ้ารวมกันมากมาสักช่วงหนึ่งจะกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

ตำแหน่งที่2 เส้นสมองที่ปลายเส้นลากยาวมาอยู่ที่ระหว่างเนินอังคารและเนินจันทร์ แสดงถึงความสามารถทางด้านการบริหารจัดการในระดับสูง ถ้ามีเส้นอาทิตย์(เส้นโชค) ที่ดีด้วย จะประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งได้อาศัยความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง

ตำแหน่งที่3 มีเส้นกิ่งลากจากเส้นสมองไปยังเนินพฤหัสใต้โคนนิ้วชี้ เป็นผู้ที่รักความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ถ้ามีเส้นมาตัดทำให้เส้นขาด จะเกิดอุปสรรคแก่ความพยายามนั้นๆ
เส้นสมอง รูปที่7

ตำแหน่งที่1 มีเส้นแขนงลากเชื่อมระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจตามรูป ลักษณะคล้ายกับเส้นลายมือขาด คือมีความคิดเข้าข้างตัวเอง หรือเห็นแก่ตัวนั้นเอง

เส้นสมอง รูปที่8


ตำแหน่งที่1 เกิดเกาะขึ้นบนเส้นสมองตำแหน่งใต้โคนนิ้วกลาง จะเป็นโรคปวดหลังเป็นเหตุมาจากสมอง

ตำแหน่งที่2 เส้นสมองขาดช่วงปลาย จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับศรึษะในระยะอันใกล้


เส้นสมอง รูปที่9

เส้นสุขภาพตัดเส้นสมอง ณ.ตำแหน่งที่1 เส้นสมองที่ผ่านจุดตัด มีสีซีดและจากลงตามรูป ความเจ็บไข้เป็นเหตุให้กำลังความคิดอ่อนแอลง ถ้าร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือหายจากโรคร้าย เส้นจะกลับมาเข้มเหมือนเดิม

อนึ่งเส้นสมองที่เกิดเป็นริ้ว และเส้นแตกแสดงถึงกำลังสมองที่อ่อนแอ ไม่แนะนำให้ตัดสินใจในปัญหาต่างๆด้วยตนเอง อาจเกิดการผิดพลาดได้

เส้นหัวใจ

เส้นหัวใจ รูปที่ 1

ตำแหน่งที่1 ปลายเส้นพุ่งเข้าหาเนินพฤหัสอย่างเดียว แสดงถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยจินตนาการ แต่ขาดกำลังในการที่จะนำไปปฏิบัติ
ตำแหน่งที่2 ปลายเส้นพุ่งเข้าหาระหว่างเนินเสาร์และเนินพฤหัสเพียงอย่างเดียว แสดงถึงความเป็นนักปฏิบัติแต่ขาดจินตนาการ
ตำแหน่งที่1และ2 เกิดขึ้นพร้อมกัน แสดงถึงความสามารถเต็มพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ยกตัวอย่างในเรื่องของความรัก สามารถมีความรักที่ต่อเนื่องและมีอารมณ์ตอบสนองที่ดีให้กับเพศตรงข้าม
ตำแหน่งที่ 3 เส้นหัวใจที่มีความโค้งนั้น บ่งบอกถึงจิตใจที่มีสภาพแห่งอารมณ์ปกติ มีความรักให้กับเพศตรงข้าม

ให้ระวังมือที่มีเส้นฝอย 2 เส้น(สั้นๆ)เกิดระหว่างเนินพฤหัสและเนินเสาร์(ตำแหน่งที่4) พุ่งเฉียงเข้าหาโคนนิ้วชี้ จัดเป็นพวกวิตถารทางเซ็กส์ และถ้ามีเนินศุกร์ที่สูงมาก จะหมกมุ่นแต่ในเรื่องกามอารมณ์

ตำแหน่งที่5 เส้นแขนงแยกจากเส้นหัวใจ พุ่งมาเนินอังคารสูง หมายถึง สมาธิที่เกิดจากการฝึกอบรม โดยการนั่งสมาธิ และเจริญภาวนา แต่ถ้าเส้นพุ่งเข้าหาเนินจันทร์(ตำแหน่งที่6) ความสามารถฝึกจิตให้เดินทางไปในที่ที่ต้องการได้(มโนยิทธิ)

เส้นหัวใจ รูปที่2

เส้นหัวใจที่ลากตรงตามรูปที่ 2 แสดงถึงลักษณะนิสัยที่เป็นคนเจ้าระเบียบ หรือเป็นพวกรักร่วมเพศ

เส้นหัวใจ รูปที่3

ตามรูปที่3 เกิดจากเส้นหัวใจรวมกับเส้นสมอง หรือที่บางคนเรียกว่าเส้นลายมือขาด เป็นลักษณะลายมือที่ผสมผสาน คือเป็นคนเจ้าระเบียบ  มีความเห็นแก่ตัวอยู่บ้าง รักใครรักจริง ส่วนใหญ่เป็นลายมือของนักปฏิบัติ ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ดี ที่พบโดยทั่วไปเป็นเพียงคนคิดเข้าข้างผลประโยชน์ตัวเองอยู่บ้างเท่านั้น

เส้นหัวใจ รูปที่4

ตำแหน่งที่1 ถ้าเส้นหัวใจยิ่งอยู่ใกล้เส้นสมองมากขึ้นเท่าไร แสดงถึงความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้น แต่ตรงกันข้ามถ้าเส้นหัวใจห่างจากเส้นสมองมากแสดงถึงเป็นคนรักพวกพ้อง

ตำแหน่งที่2  ถ้าเส้นหัวใจห่างจากโคนนิ้วมากแสดงถึงความโอบอ้อมอารีย์ที่มีให้กับคนทั่วไป แต่ถ้ากว้างมากเกินไป จะเป็นการให้โดยไม่ต้องคิด ถือเป็นคนไม่ตระหนี่นั้นเอง

ตำแหน่งที่3 เกิดเกาะที่ตำแหน่งเส้นหัวใจใต้โคนนิ้วนาง ให้ระวังโรคที่เกิดกับตา เช่น ปวดตา สายตาสั้น หรือยาว

ตำแหน่งที่4 มีแขนงแยกจากเส้นหัวใจลากไปแตะเส้นสมองโดยไม่ขาด จะถูกหลอกจากหญิงที่รัก

เส้นหัวใจ รูปที่5

ตามรูปเส้นหัวใจที่แตก ยิ่งแตกมากเท่าใดแสดงถึงความฟุ้งซ้านของจิตมากเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าเส้นหัวใจคมชัด แสดงถึงจิตใจที่มีสมาธิ เข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวง่าย

รู้จักเส้นสำคัญๆบนฝ่ามือเส้นเหล่านี้บอกอะไรเราได้บ้าง ให้ดูมือขวา(มือที่ถนัด)เป็นหลัก ซึ่งจะบอกปัจจุบันและอนาคต

เส้นชีวิต บอกถึงพลังของชีวิต อุปสรรค ความเจ็บไข้ได้ป่วย การตั้งถิ่นฐาน  อายุ อุบัติเหตุ การเข้ามาเกี่ยวพันของบุคคลที่สาม สามารถนำมาประกอบการดูกับเส้นต่างๆได้ เช่น เส้นโชค(งาน) เส้นสมรส เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขี้น
เส้นสมอง บอกถึงระดับความคิด ระดับการศึกษา ความถนัด ลักษณะของอาชีพ ความผิดปกติของสมอง โรคทางสมอง อุบัติเหตุหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องจากสมอง 
เส้นหัวใจ สภาพของจิต ความเข้มแข็งเด็ดเดียว ความฟุ้งซ้าน ระเบียบวินัย นิสัยใจคอ ความแข็งแรงทางกามารมณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ พฤติกรรมทางเพศ โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและสายตา
เส้นโชค จุดเริ่มต้นของอาชีพ ความราบรื่นของงาน การโยกย้าย อุปสรรค ความสำเร็จในชีวิต ลักษณะของงาน ความสุข การสร้างเสริมบุญบารมี เรื่องครอบครัว อุปสรรคต่างๆเกี่ยวแก่งานและครอบครัว
เส้นวงศุกร์ การตอบสนองต่อสิ่งรอบข้าง ความสามารถในการเก็บอารมณ์ความรู้สึก
เส้นสมรส บอกเล่าเรื่องของความรัก ความเป็นมาของคู่ครอง การใช้ชีวิตคู่ อุปสรรค
เส้นสุขภาพ ความแข็งแรง โรคและอาการ ที่มาแห่งโรค
เส้นภูมิแพ้ บอกอาการของโรคว่าหนักหรือเบา เรื้อรังหรือไม่อย่างไร
เส้นอิทธิพล ลักษณะของเส้นเกิดขึ้นบางๆ ตัดเส้นใดก็จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของมือ จะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับทิศทางที่มาของเส้น และสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเส้นหลังจากที่ถูกเส้นอิทธิพลตัด

ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นหัวข้อที่จะสนทนากันในบทของ การทำนายโชคชะตาจากลายมือ ซึ่งจะได้ทะยอยเขียนไว้ทีละบทความจนครบ ติตตามกันได้ครับ

เส้นแต่งงาน

เส้นสมรสเกิดขี้นที่ตำแหน่งเนินพุธ หรือตำแหน่งใต้โคนนิ้วก้อยนั้นเอง ตำแหน่งที่เกิดเริ่มต้นจากขอบฝ่ามือลากยาวเข้าหาเส้นหัวใจ ถ้าต้องการทราบถึงอนาคตให้ดูจากมือที่ถนัด(จับสิ่งของ) ส่วนใหญ่ของบุคคลทั่วไปจะเป็นมือขวา


เป็นเส้นที่บ่งบอกเรื่องราวความรักระหว่างชายและหญิง เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นขอแสดงแทนด้วยตัวเลขดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 เกิดเส้นวิ่งขนานไปกับเส้นสมรส จางๆ ทายว่าคนรักกำลังนอกใจ
ตำแหน่งที่ 2 ความรักเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อน หรือคนรู้จัก ตามลักษณะเส้นที่2 เส้นห่างกันไม่มากนัก ให้ทายว่า รู้จักกันมาก่อนประมาณ 2 ปี

ตำแหน่งที่ 3 ความรักเริ่มต้นจากการที่ต้องพลัดพรากจากกันด้วยความจำเป็น สุดท้ายแล้วจะได้ครองรักกันอย่างมีความสุข
ตำแหน่งที่ 4 ความรักที่ไม่สมหวัง เป็นลักษณะของเส้นสมรสที่ดิ่งลงมาหาเส้นหัวใจ
ตำแหน่งที่ 5 ในทางกลับกันกับข้อ 3 ความรักที่หวานชื่น ต้องแยกจากกันด้วยเหตุจำเป็น จนกว่าปลายเส้นจะกลับมารวมกันเป็นปกติ จึงจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง
ตำแหน่งที่ 6 ความรักที่ราบรื่นมีความสุข ต้องมีอันตายพรากจากกัน อาจโดยการเสียชีวิตของคู่สมรส หรืออาจโดยการอย่าร้าง เลิกราด้วยความสมัครใจ ดูจากลักษณะเส้นที่ขาดจากกันห่างจากเส้นเดิมพอสมควรแสดงว่าจะเกิดเหตุการนี้หลังจากที่ได้อยู่ด้วยกันอย่างน้อย7-8 ปี

ตำแหน่งที่ 7 เกิดเกาะเล็กๆ ให้ทายว่า จะได้คนรักที่เคยผ่านการสมรส หรือมีภรรยาหรือสามีมาแล้ว
ตำแหน่งที่ 8 เกิดเกาะใหญ่ขี้นบนเส้นสมรส ให้ทายว่า จะเกิดการทะเลาะ มีปากเสียงกันเป็นประจำ

ตำแหน่งที่ 9 การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตมากมาย จนทำให้การแต่งงานไม่มีความสุข
ตำแหน่งที่ 10 และ 11 คือเส้นบุตรเป็นเส้นที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ตัดเส้นสมรส ถ้าตัดเส้นสมรสหลายเส้น ให้ทายว่าจะมีบุตรกับภรรยาหลายคน ถ้าเป็นเส้นตรง(10) จะได้บุตรชาย ถ้าเป็นเส้นโค้ง(11)จะเป็นบุตรสาว

ตำแหน่งที่ 12 จะเกิดความรักเลยวัยกลางคน
ตำแหน่งที่ 13 จะเกิดความรักในช่วงวัย 30-40 ปี
ตำแหน่งที่ 14 จะเกิดความรักในช่วงแรกรุ่น ถ้าเส้นลากยางตัดผ่านเส้นหัวใจตามรูป การแต่งงานจะไม่มีความสุข

ถ้าเส้นสมรสลากยาวใกล้เส้นหัวใจมากเท่าไหร่ แสดงว่าใกล้จะได้แต่งงานมากขึ้นเท่านั้น ให้สังเกตุว่า ถ้ามีจุดสีแดงเกิดขึ้นที่เนินศุกร์(ใต้โคนนิ้วหัวแม่มือ) ส่วนใหญ่ให้ทายว่าจะได้รับความรักจากเพศตรงข้ามจนถึงขั้นได้เสียกัน

การครองรักมีความสุขหรือไม่ ให้ดูที่เส้นอาทิตย์ ซึ่งจะกล่าวไว้ในบทต่อไป

ถ้ามีโอกาสจะเพิ่มเติมเนื้อหาให้ในคราวต่อไป

สมาชิก